Milieuvoordeel

De 2e generatie biodiesel met afvalproducten als grondstof zijn voor 98% biologisch afbreekbaar. De biodiesel heeft een plantaardige oorsprong, is niet giftig en bevat geen zwavel en aromaten. De belangrijkste drijfveer voor het gebruik voor biodiesel is de reducering van Co2 uitstoot.

bio-diesel-milieu-voordeel