Wat is Biodiesel?

Biodiesel wordt nog wel eens verward met pure plantaardige olie. Biodiesel heeft ten opzichte van pure plantaardige olie een lagere viscositeit (smeerbaarheid) en komt overeen met die van fossiele diesel. De meeste motoren kunnen hierdoor zonder aanpassingen op biodiesel lopen, maar voor permanent biodieselgebruik moeten brandstofleidingen en pakkingen van een materiaal zijn dat zich niet laat aantasten door de chemische samenstelling van biodiesel.

Doordat biodiesel op diverse manieren is te produceren, wordt de hieruit ontstane biodiesel onderscheiden in een 1e generatie, 2e generatie en een 3e generatie biodiesel. Onder de 1e generatie valt de biodiesel die bestaat uit een grondstof die gerelateerd is aan voedsel, zoals koolzaadolie, sojaolie en palmolie. Tot op de dag van vandaag is er vanuit de maatschappij veel kritiek (o.a. voedselprijs opdrijvend) op deze generatie biodiesel.

Door de commotie over de inzet van de 1e generatie grondstoffen, is de 2e generatie biodiesel ontstaan. De 2e generatie biodiesel bestaat uit grondstoffen die de stempel afval hebben en die hierdoor slechts geschikt zijn voor de (energie)verbranding. De biodiesel die door Biodiesel Kampen B.V. wordt geproduceerd valt onder deze 2e generatie biodiesel. Tenslotte is er nog een 3e generatie biodiesel die in de kinderschoenen staat maar op dit moment zijn de technische mogelijkheden onvoldoende om een grote hoeveelheid innovatieve en rendabele 3e generatie biodiesel op de markt te brengen.

De kwaliteitseisen voor biodiesel zijn Europees vastgelegd in de EN14214 normering. De biodiesel die Biodiesel Kampen B.V. produceert voldoet aan deze normering.